Konference sdělovací a zabezpečovací

Konference sdělovací a zabezpečovací techniky 2021

Program a přednášky

 II. blok: Vize železnice dle motta „Rychle a bezpečně I.

Modernizace železniční infrastruktury s vazbou na sdělovací a zabezpečovací techniku, realizované a připravované stavby – Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Role O14 při zvyšování rychlosti a bezpečnosti na železnici – Martin Krupička, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Příprava vysokorychlostních tratí v ČR – Martin Švehlík, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Vysokorychlostní tratě z pohledu sdělovací a zabezpečovací techniky – Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství PDF

České technologie pro moderní železnici – Antonín Diviš, ACRI PDF

III. blok: Interoperabilita v rámci Evropy 

Představení mezinárodní spolupráce – Radek Čech, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Implementace systému ETCS na tratích SŽ – Tomáš Konopáč, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Implementace systému ETCS na tratích DB – Kristian Weiland, DB PDF

Implementace systému ETCS na tratích ÖBB – on-line vstup Stefan Gaider, Peter Knechtsberger, ÖBB PDF

Implementace systému ETCS na tratích PKP PLK – zástupce PLK PDF

Koncepce zavádění ERTMS v Itálii na všech typech tratí – on-line vstup Fabio Senesi, RFI PDF

IV. blok: Vývoj v oblasti správy ŽTM

Aktuální informace z přechodu servisu ŽTM pod Správu železnic – Petr Mádle, Správa železnic, CTD a Tomáš Businský, ČD-Telematika PDF

Úterý 5. října 2021 

I. blok: Dodatečné instalace palubních částí systému ETCS na vozidla

Dodatečná instalace palubní části ETCS na vozidla určená k provozu na železniční síti v České republice – Ivan Kovář, Drážní úřad PDF

Instalace palubní části systému ETCS na vozidla z pozice hodnotitele bezpečnosti – Karel Beneš, Výzkumný Ústav Železniční PDF

Instalace palubní části ETCS na speciální hnací vozidla SŽ – Tomáš Nachtman, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Aktuální projekty zástaveb OBU ETCS v odpovědnosti AŽD Praha – Jan Švíka, AŽD Praha PDF

Zkušenosti s vybavením drážních vozidel systémem ETCS L2 BL3 – Tomáš Businský/Josef Mrázek, ČD-Telematika PDF

II. blok: Traťová část systému ETCS

Problematika provozování systému ETCS L2 – Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky PDF

Podmínky výhradního provozu systému ETCS – Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství PDF 

Upgrade KP ETCS na BL3 – Antonín Diviš, AŽD Praha PDF

Provádění testů kompatibility (ESC-CZ) v ZC Velim – Jan Vašků, Výzkumný ústav železniční PDF

III. blok: Vše se točí kolem systému ETCS

Koncepce zvyšování bezpečnosti na regionálních tratí – Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství PDF

EULYNX ve světle evropské normalizace – Peter Gurník, AŽD Praha PDF

ATO over ETCS – Aleš Lieskovský, AŽD Praha PDF

Zjednodušená mobilní část ETCS? – Antonín Diviš, AŽD Praha PDF

IV. blok: Sdělovací zařízení 

Koncepce datových sítí – Vladimír Hora, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Segmentace a bezpečnost technologických sítí – Vojtěch Richter, TTC MARCONI PDF

Vývoj v oblasti digitálních rádiových sítí – Ondřej Borovský, Správa železnic, generální ředitelství PDF

FRMCS – Petr Vítek, Kontron Transportation PDF

Jednotné záznamové prostředí – Jaroslav Váňa, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky PDF

Aktuální trendy v záznamu dispečerských aplikací a pracovišť – Michal Drápalík, RETIA PDF

Středa 6. října 2021

Sekce sdělovací:

Vizuální a informační zařízení z produkce firmy Starmon – Ondřej Kovář, STARMON PDF

IP rozhlasový systém – Josef Pethö, INOMA COMP PDF

Bezpečný přístup ke správě aplikací a systémů – Petr Koch, Clarystone PDF

Budování datových center pomocí VXLAN – Vojtěch Richter, TTC MARCONI PDF

Cisco CyberVision – Zabezpečte své průmyslové řídicí systémy – Jiří Rott, CISCO SYSTEMS PDF

Paketové přenosy pro systém ETCS (GPRS) – Jiří Šanovec, AŽD Praha PDF

Vývoj v oblasti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel – Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky PDF

Dynamická váha WILD – Jaroslav Hronek, TAMTRON PDF

Dynamická váha eRDM – Zsolt Szepessy, EVOPRO  PDF

Inovativní řešení vedoucí ke zvýšené spolehlivosti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel a železniční infrastruktury – Ladislav Smatana, DSRAILTECH PDF

Problematika vysokorychlostního vážení na železnici – Jan Hlaváček, ČD-Telematika PDF

Sekce zabezpečovací:

Stavědlo K-2002 s LED návěstidly, přenosovým systémem a počítačem náprav SIRIUS 2.0 pro trať Havlíčkův Brod-Humpolec – Jiří Holinger, STARMON PDF

Zkušenosti z automatického testování SW SZZ – Lubomír Macháček, AŽD Praha PDF

Zkušenosti s nasazením provizorních zabezpečovacích zařízení při modernizaci železničních uzlů – Jaroslav Mládek, STARMON PDF

Rozšiřování ASVC na české železnici – Vlastimil Polach, AŽD Praha PDF

Autonomní vlak – cíle, postupy, předpoklady – Vítězslav Landsfeld, AŽD Praha PDF

Aktuální trendy v oblasti PZS – Marcel Klega, Správa železnic, generální ředitelství PDF

Inovace přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K – Marek Tyr, První SaZ Plzeň PDF

Zkušenosti s použitím laserového scanneru pro kontrolu prostoru přejezdu – Michal Bačík, AŽD Praha PDF

Brzdné křivky ETCS a jejich optimalizace na generické úrovni – Jakub Marek, AŽD Praha PDF

Simulátor ETCS – Martin Leso, České vysoké učení technické PDF

Systém ovládání přepínatelných eurobalíz – Pavel Doubek, AŽD Praha PDF

 

SBORNÍK PDF

Záštita

Partneři