Konference sdělovací a zabezpečovací

V rámci konference se zaměříme především na tyto oblasti:

 • Vize železnice dle motta „Rychle a bezpečně“
 • Česká železnice v evropských souvislostech
 • Vývoj v oblasti správy ŽTM
 • Aktuální vývoj v oblasti vysokorychlostních tratí
 • Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích D3
 • Dodatečné instalace palubních částí systému ETCS na drážní vozidla
 • Problematika traťové části systému ETCS
 • EULYNX – ve světle evropské normalizace
 • Koncepce digitální radiové sítě
 • Systém FRMCS
 • Segmentace a bezpečnost technologických sítí
 • Diagnostika závad jedoucích železničních vozidel

 

Program konference:

Pondělí 4. října 2021   

Moderátor: Nela Friebová, Správa železnic 

11:00 – 13:00 Prezence účastníků konference

 1. blok: zahájení a úvodní slova, připomenutí 10. výročí 

13:00 – 14:00 Oficiální zahájení konference včetně připomenutí 10. výročí 

Ministerstvo dopravy

Jiří Svoboda

generální ředitel

Správa železnic, státní organizace

Olomoucký kraj

Statutární město Olomouc

Generální partner konference – AŽD Praha

 1. blok: Vize železnice dle motta „Rychle a bezpečně I.“

14:00 – 14:15 Modernizace železniční infrastruktury s vazbou na sdělovací a zabezpečovací techniku, realizované a připravované stavby – Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, generální ředitelství  

14:15 – 14:30 Role O14 při zvyšování rychlosti a bezpečnosti na železnici – Martin Krupička, Správa železnic, generální ředitelství

14:30 – 14.45 Příprava vysokorychlostních tratí v ČR – Martin Švehlík, Správa železnic, generální ředitelství

14:45 – 15:00 Vysokorychlostní tratě z pohledu sdělovací a zabezpečovací techniky – Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství 

15:00 – 15:15 České technologie pro moderní železnici – Antonín Diviš, ACRI

Přestávka:

15:15 – 15:45 Coffee Break

 1. blok: Interoperabilita v rámci Evropy 

15:45 – 16:00 Představení mezinárodní spolupráce – Radek Čech, Správa železnic, generální ředitelství

16:00 – 16:20 Implementace systému ETCS na tratích SŽ – Tomáš Konopáč, Správa železnic, generální ředitelství

16:20 – 16:40 Implementace systému ETCS na tratích DB – Kristian Weiland, DB

16:40 – 17:00 Implementace systému ETCS na tratích ÖBB – zástupce ÖBB

17:00 – 17:20 Implementace systému ETCS na tratích PKP PLK – zástupce PLK 

17:20 – 17:35 Odborná diskuse

4. blok: Vývoj v oblasti správy ŽTM

17:40 – 18:00 Aktuální informace z přechodu servisu ŽTM pod Správu železnic – Petr Mádle, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky a zástupce ČD-Telematika

od 19:30 Společenský večer pod patronací AŽD Praha (Regionální centrum Olomouc)

Úterý 5. října 2021 

Moderátor: Nela Friebová, Správa železnic

 1. blok: Dodatečné instalace palubních částí systému ETCS na vozidla

9:00 – 9:15 Instalace palubní části ETCS na speciální hnací vozidla SŽ – Tomáš Nachtman, Správa železnic, generální ředitelství

9:15 – 9:30 Požadavky DÚ (NSA) pro schválení dodatečné zástavby palubní části ETCS na vozidla – Jaromír Bittner, Drážní úřad (případně jiný zástupce DÚ)

9:30 – 9:45 Instalace palubní části systému ETCS na vozidla z pozice hodnotitele bezpečnosti – Karel Beneš, Výzkumný Ústav Železniční 

9:45 – 10:00 Aktuální projekty zástaveb OBU ETCS v odpovědnosti AŽD Praha – Jan Švíka, AŽD Praha

10:00 – 10:15 Zkušenosti s vybavením drážních vozidel systémem ETCS L2 BL3 – Tomáš Businský, ČD-Telematika

10:15 – 10:30 Odborná diskuse

Přestávka:

10:30 – 11:15 Coffee Break

 1. blok: Traťová část systému ETCS

11:15 – 11:30 Problematika provozování systému ETCS – Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky

11:30 – 11:45 Podmínky výhradního provozu systému ETCS – Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství

11:45 – 12:00 Upgrade KP ETCS na BL3 – Antonín Diviš, AŽD Praha

12:00 – 12:15 Provádění testů kompatibility (ESC-CZ) v ZC Velim – Jan Vašků, Výzkumný ústav železniční

12:15 – 12:30 Odborná diskuse

Přestávka:

12:30 – 14:00 Oběd

 1. blok: Vše se točí kolem systému ETCS

14:00 – 14:15 Koncepce zvyšování bezpečnosti na regionál. tratí – Radek Dobiáš, Správa železnic, generální ředitelství 

14:15 – 14:30 EULYNX ve světle evropské normalizace – Peter Gurník, AŽD Praha

14:30 – 14:45 ATO over ETCS – Aleš Lieskovský, AŽD Praha

14:45 – 15:00 Zjednodušená mobilní část ETCS? – Antonín Diviš, AŽD Praha

15:00 – 15:15Odborná diskuse

Přestávka:

15:15 – 15:45 Coffee Break

 1. blok: Sdělovací zařízení 

15:45 – 16:00 Koncepce datových sítí – Vladimír Hora, Správa železnic, generální ředitelství

16:00 – 16:15 Segmentace a bezpečnost technologických sítí – Vojtěch Richter, TTC MARCONI

16:15 – 16:30 Vývoj v oblasti digitálních rádiových sítí – Ondřej Borovský, Správa železnic, generální ředitelství

16:30 – 16:45 FRMCS – Petr Vítek, Kontron Transportation

16:45 – 17:00 Pokrytí železničních koridorů v roce 2021 – Pavel Cídl, ČTÚ

17:00 – 17:15 Jednotné záznamové prostředí – Jaroslav Váňa, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky 

17:15 – 17:30 Aktuální trendy v záznamu dispečerských aplikací a pracovišť – Michal Drápalík, RETIA

17:30 – 17:45 Odborná diskuse

od 19:30 Společenský večer pod patronací ČD – Telematika, AŽD Praha, SUDOP Praha a TTC Marconi – zahradní slavnost v Pevnosti poznání  

Středa 6. října 2021

Sekce sdělovací:

Moderátor: Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky 

9:00 – 9:15 Vizuální a informační zařízení z produkce firmy Starmon – Ondřej Kovář, STARMON

9:15 – 9:30 IP rozhlasový systém – Josef Pethö, INOMA COMP

9:30 – 9:45 Bezpečný přístup ke správě aplikací a systémů – Petr Koch, Clarystone

9:45 – 10:00 Budování datových center pomocí VXLAN – Vojtěch Richter, TTC MARCONI

10:00 – 10:15 Cisco CyberVision – Zabezpečte své průmyslové řídicí systémy – Pavel Smolík, CISCO SYSTEMS

10:15 – 10:30 Paketové přenosy pro systém ETCS (GPRS) – Jiří Šanovec, AŽD Praha

10:30 – 10:45 Odborná diskuse

Přestávka:

10:45 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:30 Vývoj v oblasti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel – Vladimír Říha, Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky 

11:30 – 11:45 Dynamická váha WILD – Jaroslav Hronek, TAMTRON  

11:45 – 12:00Dynamická váha eRDM – Zsolt Szepessy, EVOPRO

12:00 – 12:15 Inovativní řešení vedoucí ke zvýšené spolehlivosti diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel a železniční infrastruktury – Ladislav Smatana, DSRAILTECH

12:15 – 12:30 Problematika vysokorychlostního vážení na železnici – Jan Hlaváček, ČD-Telematika

12:30 – 12:45 Odborná diskuse

Přestávka:

12:45 – 13:30 Oběd

Sekce zabezpečovací:

Moderátor: Jiří Kaláč a Martin Trögel, Správa železnic, generální ředitelství

9:00 – 9:15 Stavědlo K-2002 s LED návěstidly, přenosovým systémem a počítačem náprav SIRIUS 2.0 pro trať Havlíčkův Brod-Humpolec – Jiří Hollinger, STARMON

9:15 – 9:30 Zkušenosti z automatického testování SW SZZ – Lubomír Macháček, AŽD Praha

9:30 – 9:45 Zkušenosti s nasazením provizorních zabezpečovacích zařízení při modernizaci železničních uzlů – Jaroslav Mládek, STARMON

9:45 – 10:00 Rozšiřování ASVC na české železnici – Vlastimil Polach, AŽD Praha

10:00 – 10:15 Autonomní vlak – cíle, postupy, předpoklady – Vítězslav Landsfeld, AŽD Praha

10:15 – 10:30 Odborná diskuse

Přestávka:

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 11:15 Aktuální trendy v oblasti PZS – Marcel Klega, Správa železnic, generální ředitelství

11:15 – 11:30 Inovace přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K – Marek Tyr, První SaZ Plzeň

11:30 – 11:45 Zkušenosti s použitím laserového scanneru pro kontrolu prostoru přejezdu – Michal Bačík, AŽD Praha

11:45 – 12:00 Brzdné křivky ETCS a jejich optimalizace na generické úrovni – Jakub Marek, AŽD Praha

12:00 – 12:15 Simulátor ETCS – Martin Leso, České vysoké učení technické

12:15 – 12:30 Systém ovládání přepínatelných balíz – Pavel Doubek, AŽD Praha

12:30 – 12:45 Odborná diskuse a závěr konference

Přestávka:

12:45 – 13:30 Oběd  

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny v programu konference. 

Děkujeme za pochopení.