Konference sdělovací a zabezpečovací

Vstupenky na konferenci

Chcete se zúčastnit konference? Registrujte se a objednejte si vstupenky na konferenci prostřednictvím formuláře níže. Registrovat můžete za firmu více osob najednou.
Formulář vám umožní poptat zároveň i ubytování. Nabídka na ubytování vám bude zaslána pro potvrzení na e-mail.

Vyplněním formuláře vstupenky závazně objednáváte.

Cena vstupenky : 5.500 Kč (bez DPH)

Vstupenka platí na celou konferenci a zahrnuje:

  • vstup na konferenci, účast na přednáškách a společenských večerech
  • coffee break, 2 obědy a nealko nápoje
  • badge 
  • tašku s materiály

Více o společenských večerech: 

V úterý 7. listopadu 2023 – Společenský večer pod patronátem společnosti AŽD Praha s.r.o. v Regionálním centru Olomouc (RCO)

Ve středu 8. listopadu 2023 – Společenský večer partnerů v Regionálním centru Olomouc (RCO)


Z konference budou pořízeny fotografie a záznamy, které naleznete na webových stránkách, na profilech sociálních sítích a v materiálech Správy železnic. Správcem osobních údajů je Správa železnic a záznamy jsou pořízeny za účelem marketingové propagace. Potvrzením účasti na konferenci udělujete správci souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě otázek a informací využijte prosím e-mail: gdpr@spravazeleznic.cz.

Potvrzením účasti na konferenci berete rovněž na vědomí, že se v případě prohlídky venkovní expozice stáváte osobou zapojenou do provozu bezpilotního prostředku (dronu).